Genel Sağlık Taraması

Genel Sağlık Taraması

Kalp Araştırmaları

Kalp krizi, kalp romatizması, koroner kalp hastalıklarının risk değerlendirmesi için kan yağlarının hangi oranda bulunduğu ve birbirileri ile ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılan testlerdir.

 • TOTAL KOLLESTEROL

 • HDL KOLLESTEROL

 • LDL KOLLESTEROL

 • VLDL KOLLESTEROL

 • TRİGLİSERİT

 • KREATİN KİNAZ (CK)

 • C-RP

Böbrek ve İdrar Yolu İle İlgili Araştırmalar

Böbrek filtrasyon (idrar süzme), böbrek fonksiyonu ve böbrek hastalıkları araştırmalarıdır.

 • TAM İDRAR TAHLİLİ

 • ÜRE

 • ÜRİK ASİT

 • KREATİNİN

Karaciğer Araştırmaları

Karaciğer hücre yıkımını, karaciğer iltihabını ve diğer karaciğer hastalıklarının tespitine yönelik araştırmalardır.

 • SEDİMANTASYON

 • AST (SGOT)

 • ALT (SGPT)

 • GAMMA GT (GGT)

 • ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

 • LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH)

Kan Araştırmaları

Kanın yapı taşlarının detaylı araştırılması 18 parametre zerinden bakılıp, kandaki elektrolitlerin oranlarının belirlenmesi, anemi vb. kan hastalıklarının tespiti bu yollarla yapılmaktadır.